Sami Keskitalo 0400 789596

 

ILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENNUS JA HUOLTO

 

 

Ilmalämpöpumpun saa asentaa ainoastaan tarvittavat kylmä- ja sähköasentajan luvat omaava asentaja. Veksin kylmä oy on Tukesin hyväksymä asennusliike.

 

Ilmalämpöpumppu on laite, jolla on kaksi ominaisuutta: sen avulla voidaan säädellä sisätilan lämpötilaa joko lämpimäksi tai viileäksi.

 

Ilmalämpöpumpun toimintaperiaate lyhyesti

 

Ilmalämpöpumppu koostuu kahdesta yksiköstä: sisäyksiköstä ja ulkoyksiköstä. Kompressori tuottaa tarvittavan paineen kierrättämällä yksiköiden välillä kiertävää kylmäainetta.Ulkoyksikössä kylmäaine höyrystetään ja höyrystyessään kylmäaine sitoo tehokkaasti lämpöenergiaa itseensä.Tämän jälkeen kylmäaine siirretään sisäyksikölle, jossa kylmäaine nesteytetään ja tässä yhteydessä lämpö luovutetaan kylmäaineesta.

 

Hyöty saavutetaan siitä, että tämän koko prosessin pyörittämiseen kuluu ulkolämpötilasta riippuen jopa vain noin viidesosa sähköenergiaa verrattuna siihen minkä laite tuottaa takaisin lämpöenergiana.

 

http://hub.kaukomarkkinat.fi/fi/energiaratkaisut/ilmalampopumput

http://www.scanoffice.fi